Frozen Items - Hanguk Lanka

        

Frozen Items

sail fish /තලපත් මාළු
Shrimp /ඉස්සන් loku
Skipjack Tuna/බල මාළු 2kg
ඉස්සෝ පොතුඇරපු
Chicken /කුකුල්මස්
Chicken breast 2kg

Chicken breast 2kg

₩13,000

Chicken leg /කුකුල් මස් 2kg
Chicken leg bone less

Chicken leg bone less

₩11,000

Chicken1.6kg

Chicken1.6kg

₩7,000

Beef Liver

Beef Liver

₩7,000

Beef Rib /katu හරක් මස්
Goat Meat

Goat Meat

₩17,000

Anchor butter

Anchor butter

₩14,000

Beef 1300g

Beef 1300g

₩17,000

Beef Meet Ball

Beef Meet Ball

₩4,800

Butter

Butter

₩9,000

Cheese Yogurt

Cheese Yogurt

₩3,500

Chicken sosage

Chicken sosage

₩4,500

Duck Meet /තාරා මස්
Pork Meat Ball

Pork Meat Ball

₩4,800

Showing 1 to 23 of 23 (1 Pages)